Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Rozgrzewka z Funduszami Europejskimi w Proszowicach

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VII)

  Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VII)" , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 „Aktywizacja Zawodowa – projekty Powiatowych...

Projekt pilotażowy „Mama i Praca - to się opłaca”

  Projekt pilotażowy „ Mama i Praca - to się opłaca" finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra. Łączna wartość projektu wynosi 268 488,80 zł z czego: -dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Pracy) wynosi 268 488,80 zł. Projekt realizowany jest w okresie od ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VI)

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie proszowickim (VI)" , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Projekt (OD)NOWA

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że od 1 sierpnia 2021r. realizowany jest projekt pn „(OD)NOWA" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 „Aktywizacja Zawodowa". ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

ul. Krakowska 11
32-100 Proszowice

tel: 12 386-10-80, 12 386-10-92
fax: 12 386-16-91
email: krpr@praca.gov.pl

NIP 682-15-33-930     REGON 357123938Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek: 800 - 1400

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę