Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VII)

  Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VII)" , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 „Aktywizacja Zawodowa – projekty Powiatowych...

Projekt pilotażowy „Mama i Praca - to się opłaca”

  Projekt pilotażowy „ Mama i Praca - to się opłaca" finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra. Łączna wartość projektu wynosi 268 488,80 zł z czego: -dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Pracy) wynosi 268 488,80 zł. Projekt realizowany jest w okresie od ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VI)

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie proszowickim (VI)" , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Projekt (OD)NOWA

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że od 1 sierpnia 2021r. realizowany jest projekt pn „(OD)NOWA" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 „Aktywizacja Zawodowa". ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę