Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VII)

  Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VII)" , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 „Aktywizacja Zawodowa – projekty Powiatowych...

Projekt pilotażowy „Mama i Praca - to się opłaca”

  Projekt pilotażowy „ Mama i Praca - to się opłaca" finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra. Łączna wartość projektu wynosi 268 488,80 zł z czego: -dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Pracy) wynosi 268 488,80 zł. Projekt realizowany jest w okresie od ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VI)

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie proszowickim (VI)" , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę