Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Postaw na aktywność - projekt aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach

"Postaw na aktywność - projekt aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach " realizowany w okresie od 19.06.2023 do 30.06.2024 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i...

Projekt pilotażowy „DZIAŁAJ(MY)”

Projekt pilotażowy „ DZIAŁAJ(MY)" finansowany ze środków rezerwy Ministra Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży". Łączna wartość projektu wynosi 674 936,14 zł z czego: -dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (rezerwy Funduszu...

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VII)

  Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VII)" , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 „Aktywizacja Zawodowa – projekty Powiatowych...

Projekt pilotażowy „Mama i Praca - to się opłaca”

  Projekt pilotażowy „ Mama i Praca - to się opłaca" finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra. Łączna wartość projektu wynosi 268 488,80 zł z czego: -dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Pracy) wynosi 268 488,80 zł. Projekt realizowany jest w okresie od ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę