Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach


Zawartość stron

Flaga i godło PolskiProjekt pilotażowy „DZIAŁAJ(MY)" finansowany ze środków rezerwy Ministra Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży".

Łączna wartość projektu wynosi 674 936,14 zł z czego:
-dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (rezerwy Funduszu Pracy) wynosi 674 936,14 zł,
- całkowita wartość projektu wynosi 674 936,14 zł.
 
Realizatorem projektu pilotażowego jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach, w partnerstwie z Gminą Koszyce, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Proszowicach, Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszycach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radziemicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pałecznicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koniuszy.

Projekt realizowany jest w okresie od 03.07.2023 r. do 31.08.2024 r.
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-30 lat, mieszkających na terenie powiatu proszowickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Osoby niezarejestrowane w urzędzie będą odbiorcami działań informacyjnych.

Cel ogólny pilotażu:
Przetestowanie innowacyjnych metod wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu proszowickiego, poprzez sprawdzenie funkcjonowania punktów doradztwa dla młodzieży na podstawie dwóch utworzonych punktów – w różnych lokalizacjach i siedzibach.
 
Cele szczegółowe:
- Opracowanie wzorowego schematu pracy powiatowego urzędu pracy z bezrobotnymi do 30 r.ż. którzy przed podjęciem zatrudniania/znalezieniem pracy potrzebują uzyskać informacje w zakresie możliwych form pomocy społecznej, doradztwa psychologicznego, doradztwa w zakresie edukacji, doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.
- Przetestowanie pomocy świadczonej w punktach doradztwa poprzez sprawdzenie, czy przez usunięcie barier i problemów, które negatywnie wpływają na możliwość podejmowania zatrudnienia osoba uczestnicząca znajdzie pracę.
- Testowanie innowacyjnych narzędzi służących zwiększeniu aktywności zawodowej młodych osób poszukujących pracy, które w obecnym stanie prawnym nie mogą skorzystać z finansowych form wsparcia przewidzianych w Ustawie.

W ramach projektu w utworzonych punktach oferowane będą usługi z zakresu:
- Aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego,
- Udzielania informacji w zakresie możliwych form pomocy społecznej,
- Doradztwa psychologicznego,
- Doradztwa w zakresie edukacji,
- Doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.
 
W ramach projektu zaplanowano finansowe formy wsparcia takie jak: 
- Sfinansowanie składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla pracodawców,
- Bon adaptacyjny,
- Bon na zatrudnienie opiekuna dziecka/dzieci,
- Staże, z których będą mogły skorzystać osoby poszukujące pracy.
 
Punkty doradztwa będą otwarte od 01.08.2023 r. do 31.07.2024 r., w godzinach 13:00-19:00 w dwóch lokalizacjach:
- w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach przy ul. Krakowskiej 11 – w poniedziałki i środy,
- w siedzibie Urzędu Gminy w Koszycach przy. ul. Elżbiety Łokietkówny 14 – we wtorki i czwartki.

Szczegółowe informacje: tel. 12 386 10 80  oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę