Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach


Zawartość stron

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
 
Projekt pilotażowy „Mama i Praca - to się opłaca" finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra.
Łączna wartość projektu wynosi 268 488,80 zł z czego:
-dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Pracy) wynosi 268 488,80 zł.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2022r. do 31.08.2023r.
Projekt skierowany jest do 20 kobiet posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach, które po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim/wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dziecka/dzieci nie podjęły zatrudnienia.
Uczestniczkami projektu są kobiety, które w dniu przystąpienia do projektu posiadają przynajmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat.
Cel ogólny pilotażu:
Poprawa sytuacji 20 kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim/wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dziecka/dzieci w wieku do 6 lat zarejestrowanych w PUP w Proszowicach.
 
Cele szczegółowe:
 • Opracowanie wzorcowego schematu pracy powiatowego urzędu pracy z kobietami po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim/wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dziecka/dzieci.
 • Testowanie innowacyjnych narzędzi służących zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności kobiet objętych projektem pilotażowym oraz zbadanie efektywności tych narzędzi.
 
Projekt zakłada realizację trzech ścieżek:
 
 1. Ścieżka A (dla 10 kobiet, które opiekują się dzieckiem/dziećmi w domu)
Wsparcie:
 • Bon na zatrudnienie opiekuna dziecka/dzieci
 • Bon adaptacyjny
 • Bon transportowy
 • Bon za utrzymanie w zatrudnieniu
 • Praca zdalna – przystosowanie stanowiska do tej formy pracy
 
 
 1. Ścieżka B (dla 5 kobiet, których dziecko/dzieci są w przedszkolu i podejmą staż w niepełnym wymiarze godzin)
Wsparcie:
 • Bon adaptacyjny
 • Bon transportowy
 • Staż
 • Premia dla opiekuna stażu
 • Bon za zatrudnienie po stażu
 
 1. Ścieżka C (dla 5 kobiet, których dziecko/dzieci są w przedszkolu i podejmą pracę)
Wsparcie:
 • Bon adaptacyjny
 • Bon transportowy
 • Bon na zaprowadzanie/odbieranie dziecka ze żłobka/przedszkola
 • Bon za utrzymanie w zatrudnieniu
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają powyższe kryteria proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 12 386 10 80 w.31, 33, 37, 38) lub osobisty.
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę